Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej


Informacja
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Łęczycy informuje, że w dniu 15.02.2023 r., weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 295). Zmiana zapisów ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967,2127,2185,2236,2243 i 2687) ma przyczynić się do zmniejszenia obciążeń finansowych dla uprawnionych odbiorców końcowych, głównie gospodarstw domowych oraz instytucji z sektora użyteczności publicznej, w związku z rosnącymi kosztami ogrzewania.
Mechanizm wsparcia, który obowiązywał od 1 października 2022r. w postaci rekompensaty dla średniej ceny wytwarzania ciepła dla gazu ziemnego wynosił 150,95 zł/GJ.
Obecnie wprowadzony został maksymalny poziom ceny dostawy ciepła dla uprawnionych odbiorców ciepła na poziomie cen i stawek z dnia 30 września 2022 roku powiększonych o 40% z okresem obowiązywania do 31.12.2023 roku, a przedsiębiorstwom energetycznym stosującym maksymalne ceny dostawy ciepła zapewniono wyrównanie z tego tytułu. W związku z powyższym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki sporządził Informację nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku, w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłat miesięcznych za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022r., powiększonych o 40%.
Jednocześnie informujemy, iż w obowiązującej do 30 września 2023r. taryfie dla ciepła zatwierdzonej przez Prezesa URE, ceny i stawki opłat są niższe niż określone w w/w ustawie.
.


PEC Łęczyca

Przedsiębiorstwo powstało w 1992 roku w wyniku przekształceń PEC Płock. W tym czasie dysponowaliśmy siedmioma kotłowniami węglowo – koksowymi oraz kupował energię cieplną od ŁZG i ZOZ.

4 kotłownie

opalane gazem ziemnym o łącznej mocy 17,521 MW

200 węzłów cieplnych

  • 48 węzłów dwufunkcyjnych,
  • 137 węzłów jednofunkcyjnych
  • 79 węzłów jest własnością PEC
  • 110 węzłów posiada system monitoring z możliwością zdalaczynnego sterowania.

12,5 km sieci ciepłowniczych

w technologii rur preizolowanych.

5
Lat działalności
500 +
Odbiorców
5 %
Mniejsza emisja CO2

Nasza infrastruktura

Kotłownia gazowa niskoparametrowa

ul. Belwederska 83

Moc zainstalowana 4,271MW

2 kotły wodne firmy Viessmann typu Paromat Triplex i 1 kocioł firmy Viessmann typu Vitotrans 300 opalane gazem ziemnym GZ-50

Sieć cieplna wykonana w technologii rur preizolowanych o długości 1867mb zasilana z kotłowni przy ulicy Belwederskiej 83

 

Previous
Next

Kotłownia gazowa niskoparametrowa

ul. Dworcowa 5e

Moc zainstalowana 3,36MW

3 kotły wodne firmy Viessmann typ Vitoplex 100 opalane gazem ziemnym GZ-50, 1 kocioł z zainstalowanym ekonomizerem.

Sieć cieplna wykonana w technologii rur preizolowanych o długości 1660mb zasilana z kotłowni przy ulicy Dworcowej 5e

Previous
Next

Kotłownia gazowa niskoparametrowa

ul. Wojska Polskiego 1b

Moc zainstalowana 8,1MW

6 kotłów wodnych firmy Viessmann typ Vitoplex 300 opalane gazem ziemnym GZ-50, 3 kotły z zainstalowanymi ekonomizerami

Sieć cieplna wykonana w technologii rur preizolowanych o długości 6604mb zasilana z kotłowni gazowej przy ulicy Wojska Polskiego 1b

Previous
Next

Kotłownia gazowa niskotemperaturowa

ul. Żydowska 2

Moc zainstalowana 1,79MW

2 kotły wodne firmy Viessmann typ Vitoplex 300 opalane gazem ziemnym GZ-50, 1 kocioł z zainstalowanym ekonomizerem

Sieć cieplna wykonana w technologii rur preizolowanych o długości 2943mb zasilana z kotłowni przy ulicy Żydowskiej 2

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE - całodobowo w okresie sezonu grzewczego